Media-Bakhuizen
 
Werkwijze

Medi-Bakhuizen legt snel en accuraat de goede contacten tussen de teamspelers:
de zorgverlener en de zorgvrager. Wij helpen de zorgverlener bij het zoeken
naar passende opdrachten.
De zorgvrager bieden wij een platvorm van zelfstandige en passende
zorgverleners, die direct hun weg vinden op de werkvloer.

 

Administratieve afhandeling

Wekelijks verzorgt Medi-Bakhuizen, in opdracht van de zorgverlener, de facturatie naar de zorginstelling.
De gespecificeerde facturen geven onder andere aan op welke afdeling is gewerkt, de gewerkte uren,
en de dagaanduiding. De facturen kunnen zodoende efficiënt worden verwerkt binnen de gewerkte week.
De zorgvrager ontvangt een nota voor onze dienstverlening. Over dit bedrag wordt 21% BTW verrekend.

Medi-Bakhuizen brengt voor administratieve diensten, zoals facturering, in opdracht van de
zorgverlener één jaarlijks tarief in rekening.
Deze verrekening vindt plaats aan het einde van elk boekjaar.